Resekcja korzeni

Resekcja korzeni

Kompleksowo prowadzone leczenie oraz doświadczenie personelu zdobyte w ramach wieloletniej praktyki pozwala nam na trafne diagnozowanie dolegliwości naszych pacjentów. Konieczność wykonania resekcji wierzchołka korzenia zęba jest zazwyczaj uargumentowana zapaleniem tkanek około wierzchołkowych (parodontitis apicalis), które najczęściej występuje w następstwie leczenia kanałowego lub utrzymywania się stanu zapalnego pomimo poprawnie przeprowadzonego leczenia endodontycznego.
Resekcje korzenia dokonujemy również w przypadku zdiagnozowania:

  • głębokie złamanie korzenia,
  • utknięcie złamanego narzędzia kanałowego głęboko w kanale,
  • zapalenie tkanek okołowierzchołkowych przy zębach z zacementowaną nadbudową, stanowiących zakotwienie dla uzupełnień protetycznych.

Powodem występowania zapalenie tkanek okołowierzchołkowych są bakterie obecne w kanale korzeniowym tzn. że w miejscu kości w okolicy wierzchołka korzenia pojawia się swoista tkanka zapalna. Zabieg polega na wycięciu okienka w błonie śluzowej i odsłonięciu kości nad wierzchołkiem danego korzenia, a następnie usuwa się kość i wierzchołek korzenia oraz tkanki dotknięte zapaleniem. Po wykonaniu zabiegu kanał korzeniowy zostaje szczelnie zamknięty odpowiednimi materiałami od strony korony zęba lub od strony wierzchołka korzenia. Takie leczenie zapewnia pacjentom skuteczne wyleczenie dolegliwości i ustąpienie bólu.

Facebook