Wydłużanie koron klinicznych

wydłużanie korony

Staramy się, aby w naszej praktyce gama wykonywanych przez nas zabiegów chirurgiczny pozwalała, na pełne i kompleksowe leczenie naszych pacjentów.

Zabieg wydłużenia koron klinicznych jest przeprowadzany dla uzyskanie jak najlepszej retencji, czyli utrzymania, jak i szczelności wypełnień oraz koron protetycznych. Głównym zadaniem przeprowadzanego w naszej praktyce zabiegu jest również odsłonięcie poddziąsłowych ubytków próchnicowych, a także poprawa estetyki (doprowadzenie do idealnej proporcji estetyki białej i czerwonej) i ułatwienia dostępu w celu wykonania zabiegów higienicznych. Często wydłużenie korony klinicznej jest jedynym rozwiązaniem na poprawne dotarcie do obszarów zębów objętych stanem zapalnym (bakteriami).

W sytuacjach, kiedy konieczne jest wykonanie plastyki dziąseł proces leczenia polega na usunięciu części dziąsła, a w razie potrzeby również części kości.

Facebook