Radiowizjografia

Dbając o najwyższą jakość wykonywanych zabiegów, gabinet Stomatologia M&M wyposażony jest w najnowocześniejszy system radiowizjografii cyfrowej (RVG) Mayray. Każdy pacjent ma możliwość po zabiegu diagnostycznym otrzymać całość materiału fotograficznego na nośniku zewnętrznym – cd. Dokładne badanie i szczegółowa diagnostyka mają ogromny wpływ na końcowy efekt zabiegów. W praktyce Stomatologia M&M wykorzystujemy zdjęcia w trakcie leczenia pacjenta w każdym gabinecie, ponieważ wszystkie unity wyposażone są w monitory do natychmiastowego przeglądu/wglądu.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego aparatu rentgenowskiego do diagnostyki można:

  • uzyskać natychmiastowy wynik badania na monitorze komputera,
  • zredukować czas oczekiwania na wynik zdjęcia do kilku sekund poprzez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich,
  • wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze – np. powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów,
  • archiwizować dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać. Zaletą RVG jest również ekologia, ponieważ badanie radiowizjograficzne eliminuje konieczność użycia odczynników chemicznych.

Stosowanie nowoczesnej aparatury radiowizjograficznej pozwala na zminimalizowanie dawki promieniowania koniecznej do wykonania potrzebnych zdjęć oraz umożliwia wykonywanie późniejszych zabiegów na najwyższym poziomie.